Tillidsrepræsentanter

Nedenfor finder du en oversigt over tillidsrepræsentanter, suppleanter, samt arbejdsmiljørepræsentanter på alle skolerne i kommunen.

Lyngholmskolen:
TR: Maria Lill Christensen  maria.lill.christensen@gmail.com
TR-suppl. :Stine Ørum Fisker 
Arbejdsmiljørepræsentant: Stine Ørum Fisker 

Egeskolen:
TR: Jesper Nørholm Hersløv jhersloev@gmail.com

TR-suppl.: Jens-Ole Truelsen

Arbejdsmiljørepræsentant: Torben Slag


Hareskov Skole:
TR: Tine Leth Andersen  ta.hks@ci.kk.dk
TR-suppl.: Mette Kirchhoff
Arbejdsmiljørepræsentant: Mette Kirchhoff

Lille Værløse Skole:
TR: Torben Marcussen torben.marcussen@skolekom.dk
TR-suppl.: Lærke Dela Nielsen
Arbejdsmiljørepræsentant: Lærke Dela Nielsen

Marie Kruse Skole:
TR: Christian Skau Hansen  CS@mks.dk
TR-suppl.: Hanne Willumsen
Arbejdsmiljørepræsentant: Morten Fisker Jørgensen

Solvangskolen:
TR: Ulla Rasmussen  Ulla_rasmussen@hotmail.com
TR-suppl.: Thomas Kaplan Bertelsen

Arbejdsmiljørepræsentant: Thomas Steen Kaplan Bertelsen

Stavnsholtskolen:

TR: Rikke Møller Madsen rikkemm1234@gmail.com

TR-suppl.: Kasper Hampel

Arbejdsmiljørepræsentant: Mikkel Nyholt


Syvstjerneskolen:
TR: Benjamin Andreas Nielsen  2000benja@gmail.com

TR-suppl.. Zif Salling
Arbejdsmiljørepræsentant: Zif Salling

Søndersøskolen:
TR: Katrine Weinriech  Katrine.weinriech@skolekom.dk

TR-suppl.: Mads Pedersen
Arbejdsmiljørepræsentant: Mads Pedersen 

Rådgivningen:
TR: Camilla Fisker Hansen millu000@hotmail.com

Arbejdsmiljørerpræsentant: Karin Thyrre Sørensen