Tillidsrepræsentanter

Nedenfor finder du en oversigt over tillidsrepræsentanter, suppleanter, samt arbejdsmiljørepræsentanter på alle skolerne i kommunen.

Lyngholmskolen:
TR: Mike Friis Østergaard
TR-suppl. :Stine Ørum Fisker 
Arbejdsmiljørepræsentant: Stine Ørum Fisker 

Hareskov Skole:
TR: Tine Leth Andersen  
TR-suppl.: Mette Kirchhoff
Arbejdsmiljørepræsentant: Mette Kirchhoff

Lille Værløse Skole:
TR: Torben Marcussen 
TR-suppl.: Lærke Dela Nielsen
Arbejdsmiljørepræsentant: Sebastian Balck Jensen

Marie Kruse Skole:
TR: Christian Skau Hansen  
TR-suppl.: Hanne Willumsen
Arbejdsmiljørepræsentant: Morten Fisker Jørgensen

Egeskolen:
TR: Jesper Nørholm Hersløv

TR-suppl.: Jens-Ole Truelsen

Arbejdsmiljørepræsentant: Kasper Jakobsen

Solvangskolen:
TR: Jakob Engelhard Nielsen
TR-suppl.: Thomas Kaplan Bertelsen

Arbejdsmiljørepræsentant: Thomas Kaplan Bertelsen

Stavnsholtskolen:

TR: Rikke Møller Madsen

TR-suppl.: Kasper Hampel

Arbejdsmiljørepræsentant: Mikkel Nyholt


Syvstjerneskolen:
TR: Benjamin Andreas Nielsen  

TR-suppl.. Zif Salling
Arbejdsmiljørepræsentant: Pernille Dibbern

Søndersøskolen:
TR: Katrine Weinriech  

TR-suppl.: Andreas Strøyer
Arbejdsmiljørepræsentant: Andreas Strøyer

Skoleforvaltningen/rådgivningen/PPR/KIL:
TR: Birgitte Frovst

TR: Connie Kirkeby

Arbejdsmiljørerpræsentant:  Karin Thyrre Sørensen