Medlemsarrangementer

Alle_007 2013 05 13 DLF Skole 009
Som medlem af Furesø Lærerkreds, kan du også deltage i de aktiviteter og arrangementer vi afholder.