Politik Lønpolitik

Løntabel

Lærerliv_092 2013 05 22 DLF Trekronerskolen 053
Det er vigtigt at kunne forså sammensætningen af din løn. Du vil her og på siden "løn", kunne bliver klogere på sammensætningen af din løn i Furesø.

Klik her og læs mere om hvilke dele din løn er sammensat af og se i vores egen LØNTABEL, hvad du skal have i løn i Furesø.