Furesø Lærerkreds Generalforsamlinger

2020

Generalforsamling
Onsdag d. 4. marts 2020 holdt Furesø Lærerkreds generalforsamling. I år foregik det på Lyngholmskolen i Farum.