Barsel

Det er en god ide, i god tid forholde sig til, hvordan man som kommende forælder vil holde sin barselsorlov. For ikke nok med du har en række rettigheder, så har du også en række pligter, der skal opfyldes for at du kan afholde barsel.

Kort og godt om barsel

Begge forældre har ret til barselsorlov. Få overblik over, hvornår du som overenskomstansat kan holde orlov, hvor meget du kan holde, og om du har ret til løn eller dagpenge.

Vi har prøvet at samle de vigtigste informationer her i "kort og godt om barsel".

 

Ledig og på barsel
Hvis du er ledig, har du stadig ret til barselsorlov. Du får dagpenge under dele af din orlov. Du kan læse, hvor meget orlov I hver især har ret til på borger.dk.

Syg under barsel 

Bliver du syg, men kan stadig passe barnet, fortsætter du på barsel som normalt. Du modtager ikke andre ydelser end de dagpenge eller den løn, du allerede får, når du er på barsel.

Hvis du ifølge din læge er for syg til at passe barnet, skal du kontakte Furesø Lærerkreds for rådgivning.  

Kontingent under barsel

Vær opmærksom på, at du har kan få kontingentnedsættelse i den del af orlovsperioden, hvor du ikke får din sædvanlige løn, men er på dagpenge eller uden indtægt.

Hvis du er på barsel uden løn, men dagpenge, kan du søge om at få dit kontingent til Danmarks Lærerforening nedsat.

Hvis du er på barsel uden løn eller dagpenge, kan du søge om at blive fritaget for at betale kontingent.