Medlemsarrangementer

Som medlem af Furesø Lærerkreds, kan du også deltage i de aktiviteter og arrangementer vi afholder.