Furesø Lærerkreds

Medlemsarrangementer

Sinatur Hotel Frederiksdal
Her kan du læse om de arrangement vi afholder i Furesø Lærerkreds

Onsdag d. 5. oktober kl. 16  holder vi medlemsmøde for ALLE medlemmer af Furesø Lærerkreds. Du behøver ikke vide en masse om fagpolitik eller have en masse holdninger, men meget gerne deltage i dialog med andre kolleger om, hvad der er vigtigt for dig i dit arbejdsliv og hvad vi på den baggrund bør have særligt fokus på...  Formen vil blive uformel, men stadid med et politisk utput.  Læs invitationen her: 

Pizza-møde om rammer for lærerenes arbejdsliv 5. oktober 2022.