Tillidsrepræsentanter

Af hensyn til GDPR kan vi ikke oplyse navn på TR og AMR på de enkelte skoler, men du er velkommen til at kontakte kredsen hvis du har spørgsmål.