Fritvalgsordning

Bestem selv om du vil indbetale 0,64% af din løn på din pension, eller have dem udbetalt!

Med overenskomsten 2008 fik lærerne en fritvalgsordning i forbindelse med pension - man kan således (1.april 2016) vælge, at opskrive sin pension med 0,83 % (så man får 17,94 % i pension som OK-ansat og 20,63% for '93-gruppen) eller hæve sin løbende udbetalte løn med 0,83 %. Ønsker man at ændre sit valg, skal man gøre opmærksom på dette inden 1.oktober. Ændringen vil træde i kraft med virkningen fra 1.januar året efter.  Tryk her for at hente blanketten til ændring af fritvalgsordningen fra Furesø Kommunes hjemmeside. 

Det kan være, du synes, at din løn er en jungle, men du kan orientere dig mere indgående i de links, vi har lagt her på siden. Ellers er du altid velkommen til at få hjælp hos din tillidsrepræsentant eller hvis det er helt galt, på kredsen. 

Download skema til brug ved fritvalgsordning

Download skema til brug ved ændret/forhøjet pensionsindbetaling