Kredsstyrelsen

Forretningsudvlagtet (FU), er valgt på Generalforsamlingen, og udgør sammen med tillidsrepræsentaterne kredsstyrelsen i Furesø Lærerkreds. Alle skoler er dermed resræsenteret i kredsstyrelsen, i form af tillidsrepræsentanten. På den måde er der et tæt samarbejde mellem kommunens skoler og den lokale lærerforening.

Klik her for at se mere om:

Forretningsudvalget (FU)

Tillidsrepræsentanter