Politik

Lønpolitik

Alle_015 2013 05 13 DLF Skole 028
Her kan du læse kredsens lønpolitik (revideret 2018), samt orientere dig i forhåndsaftalen, der forklarer hvilken lokal løn der er aftalt i Furesø. Vi har samlet løndelene i en lokal løntabel, så det er lettere for dig at finde ud af din aktuelle løn.