Medlem Pensionist - Fraktion 4

Årsmøder lokalt i Furesø

Årsmøder for Fraktion 4 i Furesø.

Hvert år afholdes der årsmøder i Fraktion 4. Der afholdes både LOKALE årsmøder, som du kan læse om her på siden, samt NATIONALE årsmøder du kan læse om her.

2019:

Indkaldelse til Fraktion 4 årsmøde 2019

Dagsorden til Fraktion 4 årsmøde 2019, d. 4. november 2019.

Referat af årsmøde 4. november 2019.

Beretning fraktion 4 november 2019. 

2020:

Lokalt valg til fraktion 4´s årsmøde finder sted TORSDAG d. 12. november 2020 kl. 10 på kredskontoret. Indkaldelsen er også sendt ud til alle i fraktion 4 med aktiv mailadresse. Vi tager corona forbehold og beder jer melde jer aktivt til på mail 028@dlf.org

2021:

Dagsorden til årsmøde 2021 i fraktion 4.

Referat fra årsmøde 2021.

Regnskab for 2021.

2022:

Hermed invitation til årsmødeaften mandag d. 31. oktober 2022 på Søndersøskolen, Kirke Værløsevej 50, 3500 Værløse.

Bemærk, at årsmødet indledes allerede kl. 16:45 med valg af repræsentanter til FAK (Foreningen af Kredse i Nordsjælland).

Direkte derefter følger F4’s årsmøde.

Af hensyn til traktementet beder vi om tilmelding senest tirsdag d. 25. oktober.

Modtagelse af forslag til dagsorden senest d. 15. oktober.

Program for aftenen

Dagsorden for årsmødet

Forretningsorden 2019 (til orientering i forhold til ændringsforslag)

Referat af årsmøde 2022

Forretningsorden - revideret 2022.