Furesø Lærerkreds Generalforsamlinger

2017

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 16:15, afholdtes der Ordinær. Generalforsamling i Furesø Lærerkreds.

Furesø Lærerkreds afholdt ordinær Generalforsamling ONSDAG d. 15. marts 2017 kl. Dagsorden, formandens beretning, regnskab og budget findes her. 

 

REFERAT for Generalforsamlingen 2017 findes her.