Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Benjamin Nielsen stemmer JA fordi...

Jeg stemmer ja til den nye arbejdstidsaftale ...

Jeg stemmer ja til den nye arbejdstidsaftale fordi:

 Det beskrives entydigt i aftalen, at den gode ledelse er den samarbejdende ledelse. Det er et paradigmeskifte i forhold til ånden i lov 409, og det betyder at ledere, skolechefer og forvaltninger skal tage samarbejdet og drøftelserne med lærerne seriøst. Det budskab står både KL og DLF bag.

 Når Anders Bondo siger, med en enig hovedstyrelse bag sig, at det er det bedst mulige resultat vi kan opnå, så har jeg fuld tillid til dette. Med hans enorme forhandlingserfaring og indsigt i det politiske spil, kan der ikke være tvivl om, at han har spillet vores kort på den bedst mulige måde.

Et nej, vil ikke tvinge KL tilbage til forhandlingsbordet med flere midler, men vi vil nok snare slå os tilbage til start. Kommunernes økonomi er låst, og der er hverken penge eller politisk vilje til at sænke undervisningstimetallet for alle landets lærere. Det faktum vil en eventuel konflikt ikke ændre på.

 Aftalen begrænser ikke mulighederne for at lave lokalaftaler, hvilket betyder at vores lokalaftale, som på mange måder er rimeligt velfungerende, kan fortsætte og forhåbentligt løbende forbedres.

Der er stadig lærere rundt om i landet der arbejder under Lov 409. Et ja til aftalen, vil endegyldigt ligge lov 409 i graven for alle lærere i hele Danmark.

Benjamin Nielsen, TR på Syvstjerneskolen og kredsstyrelsesmedlem i Furesø Lærerkreds