Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Lise Fabricius Wadskjær (FU) "Derfor stemmer jeg JA"

"Jeg stemmer JA fordi..."

Jeg stemmer ja, fordi:

  • Aftalen er funderet på et forpligtende samarbejde på flere niveauer.
  • På skole-niveau er lærerne sikret indflydelse bl.a. gennem faglig klub og tillidsmandens samarbejde med ledelsen (§4). Aftalen giver lærerne mulighed for at udøve deres professionelle dømmekraft.
  • På kommune-niveau skal kreds og kommune i samarbejde skabe rammer, der bidrager til skolens udvikling og være med til at sikre, at der er sammenhæng mellem tid og opgaver. (§2) Erfaringer fra skolernes hverdag skal bruges til dette arbejde. (§3)
  • Tid til forberedelse skal estimeres og fremgå af opgaveoversigten. (§7)
  • Aftalen overruler ikke lokale aftaler, men kan være med til at kvalificere dem. (§19) Og de kredse, der ikke har fået forhandlet lokalaftaler bliver bedre stillet nu.
  • Hvis der ikke kan opnås enighed, kan de uenige parter få rådgivning fra både LC og KL.

Lise Fabricius Wadskjær, kredskasserer og FU.