Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Formand Louise Brandt (FU)"Jeg anbefaler et JA"

Jeg anbefaler et JA til den centrale arbejdstidsaftale fordi:

  • TR og kreds er nævnt som samarbejdspartnere og der er skitseret et tydeligt samarbejdsspor mellem TR-leder og mellem kreds og kommune.
  • Opgaveoversigten skal vise den planlagte tid til undervisning, estimeret tid til individuel forberedelse og tid til andre opgaver.
  • Det er ledelsens ansvar, i samarbejde med læreren, at lærerens forberedelsestid ikke nedprioriteres.
  • Der tages hensyn til nyuddannede lærere
  • Ingen kredse efterlades uden en aftale
  • Lokale aftaler kan bibeholdes, selv om den centrale aftale underskrives.

 Venlig hilsen

Louise Brandt

Kredsformand