Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Stine Ørum Fisker stemmer JA

Jeg stemmer JA fordi:

Jeg stemmer ja fordi:

- Jeg ser aftalen som et vigtigt først skridt i den videre kamp om vores arbejdstid.

- Alle kredse i landet ved et ja er sikret en aftale, samtidig med at lokale aftaler kan bibeholdes. 

- Aftalen har stort fokus på det vigtige samarbejde mellem kreds, kommune, ledelse, TR og lærere.

- Jeg stoler på, at når en enig Hovedstyrelse siger ja til aftalen, var det den bedst mulige aftale, vi kunne opnå denne gang. 

 

Stine Ørum Fisker, TR på Lyngholmskolen og kredsstyrelsesmedlem i Furesø Lærerkreds