Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Mikkel Nyholt (FU) "Jeg stemmer JA"

Aftalen skal medvirke til at øge den professionelle kapital.

Jeg stemmer ja til den fremlagte arbejdstidsaftale.

Jeg er særligt glad for at, der i præambelen til aftalen understreges, at denne aftale skal medvirke til at øge den professionelle kapital på arbejdspladsen. Desuden er lærerens professionelle dømmekraft nævnt som en forudsætning for at lykkes med den gode undervisning.

Aftalen kræver et stort arbejde af alle parter, hvilket forpligter os alle til at tage lærernes arbejdsvilkår seriøst.

Mikkel Nyholt Stavnsholtskolen

Medlem af forretningsudvalget i Furesø Lærerkreds