Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Katrine Weinreich - "Jeg stemmer JA"

Jeg stemmer JA fordi, jeg ikke ser andet alternativ.

Jeg mener DLF har opnået den bedst mulige aftale, en aftale der lægger op til lagt større samarbejde mellem kreds, kommune, ledelse, TR og lærere.

En aftale der på mange områder, lægger sig op ad vores aftale her i Furesø.

Jeg synes det er positivt at TR og kreds bliver mere involveret i den kommunale planlægning og ude på de enkelte skoler.

Jeg er desuden glad for, at der er fokus på lærernes tid til forberedelse, tid på andre opgaver, nyuddannede og at vi stadig kan beholde lokale aftaler.

Jeg kunne godt have tænkt mig nogle mere faste rammer omkring tiden, men ser det ikke som en realistisk mulighed lige nu.

Katrine Weinreich - Kredsstyrelsesmedlem og TR på Søndersøskolen