Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Tine Leth "Stem JA og lad lærerne få en plads i førersædet igen"

Stem ja - og lad lærerne få plads i førersædet igen - siger Dorte Lange og det siger jeg også!

Stem ja - og lad lærerne få plads i førersædet igen - siger Dorte Lange og det siger jeg også!

  • Kernen i aftalen er et forpligtende samarbejde, der understøtter lærernes muligheder for at kunne udøve deres professionelle dømmekraft og at kunne lykkes med opgaven. Lærerne får større indsigt og indflydelse på egen skole, og lærerkollegiet skal give vurdering til kredsen hvordan prioriteringen af opgaverne har fungeret.
  • Når du fylder 60 år, kan du gå 175 timer ned i tid og samtidig bevare den samme pensionsindbetaling som før du gik ned i tid.
  • Alle opgaver i opgaveoversigten skal beskrives, og der skal tid på undervisningstimerne, tiden til forberedelse, og den tid, som ledelsen ikke endnu har sat opgaver på (”ikke disponeret tid”). Disse opgaver skal ledelsen skriftligt fortælle hvor meget tid man regner med vil tage, uanset hvor ”små” tallene er. Derudover skal der i opgaveoversigten tid på opgaver der skønnes at vare mere end 60 timer årligt, men alle opgaver skal beskrives. Det er slut med at have en stor pulje uden navn på.
  • I aftalen taler man om læreren, nu bliver klasselæreren nævnt igen!
  • I Furesø har vi en god lokal aftale, som kan blive endnu bedre med den centrale aftale.

Tine Leth Andersen, TR på Hareskov Skole og Kredsstyrelsesmedlem