Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Jakob Engelhard Nielsen "Jeg stemmer JA"

Vi får aldrig en undskyldning, og det må vi leve med.

Jeg stemmer ja. 

Siden 2013 har mange arbejdet efter lov 409 og andre har haft bedre lokalaftaler. Hvis vi stemmer nej kommer mange til at fortsætte med lov 409, der blev vedtaget af alle partier på nær et. 

Dengang i 13 blev vi slået helt og aldeles hjem af et næsten enigt folketing. Det blev til en ensidig arbejdsgiver-lov, hvor hovedformålet var at sætte os uden for indflydelse.  

Med den nye aftale, gendvinder vi noget indflydelse og bevæger os tilbage mod endnu mere indflydelse. Det er nøglen for mig. Vi får aldrig en undskyldning, og det må vi leve med. 

A20 har sine mangler men er et skridt på vejen. Jeg forudser, at et nej giver lov 409 på ubestemt tid. Hvorfor skulle Ziegler ville genforhandle og give indrømmelser til et nej og en splittet fagforening?  

Samarbejdsånden i A20 minder om ånden og tanken bag et velfungerende MED-system: Information, samarbejde, høring og fælles beslutninger, hvor ledelsen stadig har den endelige beslutningsret. Dette ved vi skaber en velfungerende arbejdsplads. I MED-systemet har vi stor indflydelse, og vi vil få mere indflydelse med A20.  

Vi får nemlig ret, når vi skal argumentere med kommune og ledelse. Vi ved jo, hvad vi taler om. Dårlig forberedelse giver selvfølgelig mindre læring, vanskelige arbejdsforhold giver ringe løsning af opgaven, medindflydelse giver ejerskab til opgaven og bedre udbytte. Det er bl.a. disse ting vi skal sparre med kommunen og ledelsen om ved et ja til A20.  

Venlig hilsen  

Jakob Engelhard Nielsen, TR Solvangskolen og kredsstyrelsesmedlem.