Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Jesper Hersløv "Jeg stemmer NEJ"

For mange intentioner og forhåbninger

På trods af mange gode intentioner i A20, vælger jeg at stemme nej. Netop fordi jeg mener, at aftalen bygger på intentioner og forhåbninger.

Når vi som TR’ere på landets skoler, som aftalen lægger op til, skal mere ind over forhandlinger med lederne om lærernes betingelser, er det stadig med håb og ønsker for et gunstigt udkom og uden reelle standarder og minimumsnormeringer for vores arbejdstid.

 Jeg ønsker alle et godt valg.

 Jesper Hersløv. TR Egeskolen og kredsstyrelsesmedlem.