Medlem Arbejdstidsaftale 2020 (nyeste)

Rikke Møller Madsen "Nu bliver det et JA"

Jeg har haft det blandet - men er nu klar på et "ja"

Jeg har haft det lidt blandet med denne aftale, men er klart på JA - siden. Det er jeg fordi:

  • Samarbejdssporet er meget stærkt betonet i denne aftale. Drøftelserne mellem kommune og kreds samt ledelse og TR får stor fokus.
  • Aftalen ligger tæt op ad vores egen Furesøaftale.
  • Hovedaftalen giver fortsat mulighed for lokalaftaler.
  •  Der er stort fokus på lærernes forberedelsestid og tid til andre opgaver
  • Jeg tror virkelig det er det bedst mulige resultat der kunne opnås.

 Rikke Møller Madsen -  TR på Stavnsholtskolen og kredsstyrelsesmedlem